Filtering by: Craft Fair

Made By Hand / Gwnaed â Llaw
Oct
31
to Nov 2

Made By Hand / Gwnaed â Llaw

Work Underway for Made By Hand 2014

Made By Hand

I'm really pleased to have been selected for this year's Made By Hand taking place in City Hall, Cardiff from 31st October - 2nd November 2014. I'll have some new work on display including some small stained glass pieces ideal as gifts along with some larger panels and examples of recent commissions. Come and say hello!

http://madebyhand-wales.co.uk

Gwnaed â Llaw

Rwy'n falch iawn fy mod wedi cael fy newis ar gyfer Gwnaed â Llaw eleni a gynhelir yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd o 31 Hydref tan 2 Tachwedd 2014. Bydd rhywfaint o waith newydd yn cael ei arddangos gan gynnwys rhai darnau gwydr lliw bach sy'n ddelfrydol fel rhoddion ynghyd â rhai paneli mwy ac enghreifftiau o gomisiynau diweddar. Dewch i ddweud helo!

http://madebyhand-wales.co.uk/?lang=welsh

View Event →